Hur Sverige styrs

En serie statsvetenskapliga föreläsningar.Youtube

Youtube.   

Svensk demokrati

Svensk demokrati 100 år    VIDEO   Enbart ljud (mp3)   Enbart bilder (pdf)

Svensk demokrati i dag    VIDEO   Enbart ljud (mp3)   Enbart bilder (pdf)

Sveriges grundlagar

Sveriges grundlagar: Vägen till demokrati    VIDEO   Enbart ljud (mp3)   Enbart bilder (pdf)

Sveriges grundlagar: Demokratins århundrade    VIDEO   Enbart ljud (mp3)   Enbart bilder (pdf)

Regeringsformen 1 kap: Statsskickets grunder    VIDEO   Enbart ljud (mp3)   Enbart bilder (pdf)

 

 

Kommentera gärna via e-post: hursverigestyrs@gmail.com