Rättighet och skyldigheter

Folket styr, LO, 2, januari 1998.

Olof Petersson


När man så småningom ska summera det viktigaste som hänt under det här århundradet hamnar nog varken rymdfärder eller data längst upp på listan. Det blir i stället demokratin som vinner.

Många har nog ännu inte fattat vilken omvälvning som det innebär att samhället måste styras med, inte mot folket. Internationalisering och teknologi i all ära, men den stora förändringkraften kommer underifrån. De enskilda individerna gör allt större anspråk på insyn och delaktighet.

Men demokratin innebär inte bara att ställa krav på andra. Varje medborgare har också ett eget ansvar för att vidmakthålla och utveckla det demokratiska samhället. Demokratin är inget färdigt system, utan måste hela tiden återerövras och förnyas.

Var och en tvingas därför ta ställning till demokratins grundfrågor. Hur skall rättigheter vägas mot skyldigheter? Hur skall den enskildes frihet kunna förenas med ansvaret för det gemensamma? Hur skall samhället organiseras så att det rymmer både individualism och kollektivism?

Det är många som med stort intresse följer arbetet i den demokratiutredning som nu pågår i landets största intresseorganisation.

Olof Petersson
Statsvetare, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle


[ index ]
SNS, Design & produktion Lexivision