Fummel med valstatistiken

LandstingsVärlden, nr 4, 12 februari 1998

Olof Petersson


Många tror nog att den officiella valstatistiken är korrekt. Men felfinnarna skall finna en liten pärla i Statistiska centralbyråns pampiga publikation Allmänna valen. Den första tabellen i den första delen ger resultaten av alla svenska val sedan 1910. Där kan man bland annat läsa hur många procent partierna fick i landstingsvalen.

Nu finns det en liten hake med just dessa val beroende på de landstingsfria områdena. Hittills är det Göteborg, Malmö och Gotland som stått utanför. Hur skall man nu redovisa dessa åtta procent av väljarkåren som bara haft två valsedlar? I den äldre valstatistiken brukade man ta med även dessa områden. Man utgick då från siffrorna för kommunalvalen, vilket är rimligt eftersom det är kommunerna som här har hand om sjukvård och andra landstingsfrågor. Man får då en totalsiffra för landstingsvalen som är jämförbar med riksdagsvalet och kommunvalet.

Enligt en not i valstatistiken skulle uppgifterna om kommunalval fortfarande ingå i landstingsvalen för de kommuner som inte har landstingsval. Detta är helt enkelt inte sant. Statistiken för de senaste landstingsvalen, även 1994, har glömt bort Göteborg, Malmö och Gotland.

De korrekta siffrorna för partiernas röstandelar skiljer sig med några tiondelar, som mest en halv procent. Det är kanske inte så mycket, men knappast ointressant när valstrateger och andra granskar valresultaten med lupp.

Riktigt roligt kan det bli efter höstens val. Malmö går in i Skåne läns landsting och Göteborg i Västra Götaland. Bara Gotland blir kvar utan landsting. Uppåt en halv miljon väljare kommer för första gången att få pröva på hur det är att rösta med blå valsedlar. De goda medborgarna i rikets andra och tredje stad är ingalunda genomsnittliga. Folkpartiet är till exempel fortfarande rätt starkt på västkusten.

Så om någon valkommentator förklarar att folkpartiets framgång i landstingsvalet beror på dess sjukvårdspolitik eller något utspel, minns då att det nog bara beror på att Statistiska centralbyrån har fumlat med tabellerna.

Olof Peterssson
Statsvetare, SNS


[ index ]
SNS, Design & produktion Lexivision