DN Debatt 18 juni 2000

"Yttrandefrihet kränks i Wien"


Vi, svenska professorer i statskunskap, protesterar mot att vår österrikiske kollega Anton Pelinka, professor vid universitetet i Innsbruck, dömts för att ha sagt sanningen om Jörg Haider.

En domstol i Wien (Landesgericht für Strafsachen) fällde den 11 maj professor Anton Pelinka för att förra året ha förtalat frihetspartiets ledare Jörg Haider. Pelinka dömdes till böter på 60 000 schilling, motsvarande cirka 40 000 kronor. Målet drevs av Haiders advokat Dieter Böhmdorfer, som numera är Österrikes justitieminister.

Anton Pelinka fälldes för att den 1 maj 1999 gjort följande uttalande i den italienska TV-kanalen RAI: "Under sin karriär har Haider vid upprepade tillfällen fällt yttranden som gått ut på att trivialisera nationalsocialismen. En gång beskrev han dödslägren som straffläger. På det hela taget bär Haider ansvaret för att göra nationalsocialistiska ställningstaganden och vissa nationalsocialistiska påståenden politiskt mer acceptabla."

Pelinkas yttrande ligger helt inom ramen för vad som måste accepteras i en demokrati. Det är en statsvetares plikt att i den offentliga debatten framföra sina slutsatser, även om de kan uppfattas som kontroversiella. Vi är djupt oroade över att den österrikiska domstolen gjort sig skyldig till detta allvarliga ingrepp i yttrandefriheten i allmänhet och den akademiska friheten i synnerhet.

Domslutet är inte endast en österrikisk angelägenhet. Den drivande kraften bakom målet är justitieminister i ett land som är medlem i både Europeiska unionen och Europarådet. Friheten i Europa är uppenbarligen ännu inte säkrad.


Olof Petersson, SNS
Henry Bäck, Göteborgs universitet
Walter Carlsnaes, Uppsala universitet
Drude Dahlerup, Stockholms universitet
Sverker Gustavsson, Uppsala universitet
Axel Hadenius, Uppsala universitet
Sören Holmberg, Göteborgs universitet
Leif Lewin, Uppsala universitet
Rutger Lindahl, Göteborgs universitet
Jon Pierre, Göteborgs universitet
Bo Rothstein, Göteborgs universitet
Evert Vedung, Uppsala universitet

Samtliga undertecknare är professorer i statskunskap


DN DEBATT 18/6 2000