Hur styrs Europa?

Den politiska maktutövningen i Europas stater

Andra upplagan

Olof Petersson


Europa är inte bara EU. Ännu under överskådlig tid kommer nationalstaten att vara den viktigaste ramen för politisk maktutövning.

Hur styrs Europa? handlar främst om styrelsesättet i Europas stater. Samtidigt skildras samspelet mellan lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt beslutsfattande.

Demokratin är ett stort, oavslutat experiment och Europa är demokratins laboratorium.

Den europeiska politiken har givit rika lärdomar om hur demokratins metoder fungerar. Boken redovisar aktuella undersökningar om folkomröstningar, valsystem, politiska partier, parlament, regeringsmakt, byråkrati, rättssystem, federalism, lokal självstyrelse, intresseorganisationer och massmedier. En viktig fråga är vad som händer med demokratin i internationaliseringen och den europeiska integrationen.Innehåll

 1. Demokratins laboratorium
 2. Europas politiska karta
 3. Medborgare och stat
 4. Direkt demokrati
 5. Valmetoder
 6. Politiska partier
 7. Parlament
 8. Presidenter och regeringar
 9. Myndigheter
 10. Domstolar
 11. Federationer, regioner och kommuner
 12. Organiserade intressen
 13. Massmedier
 14. Politiskt samarbete i Europa
 15. Den enskilde och det allmänna
 16. Debatten om Europas framtid

160 s. ISBN 91-38-92575-3
Publica, Stockholm 1996

Norstedts Juridik
Kundtjänst
Box 6454
113 82 Stockholm
Fax 08- 690 90 30
Tel 08- 690 96 96