KommunAktuellt, 24, 28 augusti 2003

"Flera nyheter finns som stärker kommuner och regioner"
Vilket dokument om EU:s nyligen avslutade framtidskonvent har KA:s ledarskribent läst? undrar Olof Petersson.

"Ingenting nytt har hänt", påstår ledaren i KA nr 22 apropå EU:s nyligen avslutade framtidskonvent. "Kommuner och regioner har inte lyckats flytta fram sina positioner", fortsätter KA.

Men man undrar vilket dokument som ledarskribenten har läst. I det förslag till konstitution för EU, som kom i juli, så finns det flera nyheter som faktiskt stärker kommuner och regioner. De regionala och lokala självstyrelseorganen skulle exempelvis få möjlighet att gå till domstol med klagomål om EU inskränker deras ställning.

Också mina engelska kolleger vid The Constitution Unit i London drar slutsatsen att konventet innebär ett steg framåt för Europas regioner. De nya reglerna för hur närhetsprincipen skall tillämpas erkänner inte bara de nationella parlamenten utan också regionala och lokala organ. Dessutom är avsikten att EU:s regionkommitté i fortsättningen ska få ge råd också till kommissionen och Europaparlamentet. Dessutom får kommissionen nu order om att alltid ta hänsyn till regionala och lokala intressen när man lägger fram förslag till ny lagstiftning.

Visst vore det bra om konventets intressanta förslag kunde leda till mer debatt i Sverige. Helst också på ett sakligt underlag.

Olof Petersson
Statsvetare, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle