Politikens möjligheter

Har folkstyrelsen någon framtid?

Olof Petersson


Misstron mot politikerna och det politiska spelet innebär på sikt en fara för demokratin. Det finns berättigad anledning till kritik mot dagens makthavare och politikens institutioner, men den nattsvarta bilden är inte rättvis. Politiken erbjuder också outnyttjade möjligheter.

Problemet är att politiken kräver delvis nya arbetsformer. Förändringen går emellertid mycket trögt och långsamt. Denna bok samlar ett antal kritiska inlägg. Boken har tre huvudteman: opinionsbildning, delaktighet och spelregler.


Fulltext


SNS Förlag, Stockholm 1996.
155 s. ISBN 91-7150-650-0