Hur styrs Sverige?

Olof Petersson


Hur styrs Sverige? Regeringsformen förklarar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Men hur fungerar egentligen den svenska demokratin?

Denna bok ger en översikt över det svenska styrelseskickets historiska utveckling och analyserar dagens maktsystem. Förutsättningarna för den svenska demokratin håller på att förändras genom internationalisering och individualisering.

Hur styrs Sverige? riktar sig till alla som vill ha en kort och aktuell översikt över det svenska politiska systemet.

Boken utgör en förkortad version av Svensk politik.


Innehåll

Hur styrs Sverige?
Att undersöka makt
Regelsystemet
Några viktiga internationella överenskommelser; Sveriges grundlagar; Några lagar av betydelse för styrelseskicket
Det svenska statsskickets historia
Maktens sfärer
Maktsystemet
Massmedier
Dagspress; Radio och TV; Massmediernas makt: tre fall
Organisationer
Organisationerna och staten; Organisationerna och medlemmarna
Partier och väljare
Hur ett val går till; Från fem till åtta partier; Folkomröstningar
Kommuner och landsting
Vem gör vad? Makten i kommuner och landsting; Regionernas framtid
Riksdagen
Vem sitter i riksdagen? Riksdagen i arbete
Regeringen
Kampen om regeringsmakten; Regeringen i arbete
Myndigheter
Offentligt och privat; Att utöva myndighet
Domstolar
Lag och rätt; Rättegången i brottmål
Kungahuset
Tronföljd; Debatten om monarkin
Kyrkan
Företag
Makten över företagen; Företaget, facket och de anställda; ABB: en transnationell koncern
Sverige och omvärlden
Svensk utrikespolitik; Försvar; Nordiskt samarbete; Europeiskt samarbete; Hur styrs EG? Globalt samarbete
Är Sverige annorlunda?
Det inte inträffade; Gemensamma utvecklingsdrag; Internationalisering och individualisering
Att vara medborgare
Makt och vanmakt; Kvinnor; Låginkomsttagare; Minoriteter; Yngre och äldre
Demokratins framtid
Att läsa vidare
Att hitta rätt i det offentliga trycket
Register

96 s. ISBN 91-38-92231-2
Publica, Stockholm 1994

Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Tel 08- 690 90 90
Fax 08- 20 50 21