DIGITALT BIBLIOTEK

ARCHIVE.ORG

 

Change in Swedish Political Behavior
Göteborg Studies in Politics, 5
Gleerup, Lund 1975. ISBN 9140040674

Citizen Power
Olof Petersson, Anders Westholm, Göran Blomberg
Translation of Medborgarnas makt (1989). Translated by Victor Kayfetz

Den franska modellen: Mitterrands första år
Olof Petersson, Chris Forsne
Tiden, Stockholm 1982. ISBN 9155027407

Federalism
Pocketbiblioteket, SNS Förlag, Stockholm 2004. ISBN 9171509658

Folkstyrelse och statsmakt i Norden
Diskurs, Uppsala 1984. ISBN 9186732005

Från Fischer till Giscard: 24 röster om Europas framtid
Olof Petersson, red.
SNS Förlag 2002. ISBN 9171508813

The Government and Politics of the Nordic Countries
Translated by Frank Gabriel Perry
Publica, Stockholm 1994. ISBN 9138923408

Herbert Tingsten: vetenskapsmannen
Atlantis Förlag, Stockholm 2013. ISBN 9789173536509

Hur styrs Europa? Den politiska maktutövningen i Europas stater
Andra upplagan
Publica, Stockholm 2005. ISBN 9138925753 

Hur styrs Sverige?
Publica, Stockholm 1994. ISBN 9138922312

Inom felmarginalen: en bok om politiska opinionsundersökningar
Sören Holmberg, Olof Petersson
Liber, Stockholm 1980. ISBN 9138053969

Kommunalpolitik 1u
Första upplagan
Publica, Stockholm 1992.  ISBN 9138921863

Kommunalpolitik 5u
Femte upplagan
Norstedts Juridik, Stockholm 2006. ISBN 9139107507
I lager: nj.se.  Publiceringen sker med tillstånd av och i samförstånd med Norstedts Juridik.

Konstitutionell demokrati
Eivind Smith, Olof Petersson, red..
SNS Förlag, Stockholm 2004. ISBN 917150964X

Kårvalet 69
Uppsats för proseminariet i statskunskap (fyra betyg) vid Göteborgs universitet höstterminen 1970

Makt: en sammanfattning av Maktutredningen
Allmänna förlaget, Stockholm 1991, 1993. Upplaga 1:2. ISBN 913892062X

Makt i det öppna samhället
Maktutredningen. Carlssons, Stockholm 1989. ISBN 9177983025

Maktbegreppet
Olof Petersson red.
Maktutredningen. Carlssons, Stockholm 1987. ISBN 9177981103

Makten över tanken: en bok om det svenska massmediesamhället
Olof Petersson, Ingrid Carlberg
Maktutredningen. Carlssons, Stockholm 1990. ISBN 9177983521

Maktens nätverk: en undersökning av regeringskansliets kontakter
Maktutredningen. Carlssons, Stockholm 1989. ISBN 9177982592

Medborgarnas makt
Olof Petersson, Anders Westholm, Göran Blomberg
Maktutredningen. Carlssons, Stockholm 1989. ISBN 917798224X

Medieetik i Europa
Olof Petersson, Claude-Jean Bertrand, red.
SNS Förlag, Stockholm 2007. ISBN 9789185355556

Medieetik under debatt
Olof Petersson, red.
SNS Förlag, Stockholm 2006. ISBN 9789185355723

Metaforernas makt
Maktutredningen. Carlssons, Stockholm 1987. ISBN 9177981154

Nordisk politik
Sjätte upplagan
Norstedts Juridik, Stocholm 2005. ISBN 9139107493
I lager: nj.se. Publiceringen sker med tillstånd av och i samförstånd med Norstedts Juridik.

Opinionsbildning
SNS Förlag, Stockholm 2010. ISBN 9789186203306

Opinionsmätningarna och demokratin
Olof Petersson, Sören Holmberg
SNS Förlag, Stocholm 1998. ISBN 917150706X

Partier och väljare
Känn Ditt Land, 11. STF, Stockholm 1991.

Politikens möjligheter: har folkstyrelsen någon framtid?
SNS Förlag, Stoclholm 1996. ISBN 9171506500

Politisk makt med oklart ansvar
Assar Lindbeck, Per Molander, Torsten Persson, Olof Petersson, Birgitta Swedenborg
Ekonomirådets rapport 2000.
SNS Förlag, Stockholm 2000. ISBN 9171507833

Regeringsbildningen 1978
Rabén & Sjögren, Stockholm 1979. ISBN 9129534429

Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973
Bo Särlvik, Olof Petersson.
Valundersökningar. Rapport 1.
Statistiska centralbyrån, Stockholm 1976. ISBN 9138032783

Rättsstaten: frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
Andra upplagan
Publica, Stockholm 2005. ISBN 9139107485

Samhällskonsten
SNS Förlag, Stockholm 1999. ISBN 9171507531

Statsvetaren: Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade
SNS Förlag, Stockholm 2011. ISBN 9789186203924

Studentexamen
Pocketbiblioteket, SNS Förlag, Stockholm 2010. ISBN 9789186203443

Svensk förvaltningspolitik
Donald Söderlind, Olof Petersson
Första upplagan
Diskurs, Uppsala 1986. ISBN 9186732021

Svensk politik
Första upplagan
Publica, Stockholm 1993.. ISBN 9138920735

Sveriges konstitutionella urkunder
Olof Petersson, Anna Wahlgren, red.
Inledning av Nils Stjernquist
SNS Förlag, Stockholm 1999. ISBN 9171507787

Swedish Government and Politics
Translated by Frank Gabriel Perry
Publica, Stockholm 1994. ISBN 9138923181

Vår demokrati
SNS Förlag, Stockholm 2009. ISBN 9789185695577

Väljarna och valet 1976
Valundersökningar. Rapport 2.
Statistiska centralbyrån, Stockholm 1977. ISBN 9138038560

Väljarna och världspolitiken
Norstedts, Stockholm 1982. ISBN 9118270514

 

SNS DEMOKRATIRÅD 1995–2008

 ISSN 1400-7509

Demokrati som dialog
Demokratirådets rapport 1995
Bo Rothstein, Peter Esaiasson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Olof Petersson
SNS Förlag, Stockholm 1995. ISBN 9171505512 

Demokrati och ledarskap
Demokratirådets rapport 1996
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Anders Westholm
SNS Förlag, Stockholm 1996. ISBN 9171506330

Democracy and Leadership
Report from the Democratic Audit of Sweden 1996
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Anders Westholm.
Translation of "Demokrati och ledarskap". Translated by Frank Gabriel Perry
SNS Förlag, Stockholm 1996. ISBN 9171506861  

Demokrati över gränser
Demokratirådets rapport 1997
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Anders Westholm
SNS Förlag, Stockholm 1997. ISBN 9171506721   

Democracy across Borders
Report from the Democratic Audit of Sweden 1997
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Anders Westholm
Translation of "Demokrati över gränser". Translated by Frank Gabriel Perry
SNS Förlag, Stockholm 1997. ISBN 9171507124   

Demokrati och medborgarskap
Demokratirådets rapport 1998
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Jan Teorell, Anders Westholm
SNS Förlag, Stockholm 1998. ISBN 9171507019    

Demokrati på svenskt vis
Demokratirådets rapport 1999
Olof Petersson, Klaus von Beyme, Lauri Karvonen, Birgitta Nedelmann, Eivind Smith
SNS Förlag, Stockholm 1999. ISBN 9171507469    

Democracy the Swedish Way
Report from the Democratic Audit of Sweden 1999
Olof Petersson, Klaus von Beyme, Lauri Karvonen, Birgitta Nedelmann, Eivind Smith
Translation of "Demokrati på svenskt vis". Translated by Frank Gabriel Perry
SNS Förlag, Stockholm 1999. ISBN 9171507612   

Demokrati utan partier?
Demokratirådets rapport 2000
Olof Petersson, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby, Lena Wängnerud
SNS Förlag, Stockholm 2000. ISBN 9171507922    

Demokrati utan utland
Demokratirådets rapport 2001
Olof Petersson, Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth, Daniel Tarschys
SNS Förlag, Stockholm 2001. ISBN 917150818X  

Demokrati utan ansvar
Demokratirådets rapport 2002
Olof Petersson, Sören Holmberg, Leif Lewin, Hanne Marthe Narud
SNS Förlag, Stockholm 2002. ISBN 9171508503

Demokrati i EU
Olof Petersson, Ulrika Mörth, Johan P. Olsen, Jonas Tallberg
Demokratirådets rapport 2003.
SNS Förlag, Stockholm 2003. ISBN 9171509143   

Demokratins grundlag
Olof Petersson, Lauri Karvonen, Eivind Smith, Birgitta Swedenborg
Demokratirådets rapport 2004
SNS Förlag, Stockholm 2004. ISBN 9171509518  

A New Constitution for Sweden
Olof Petersson, Lauri Karvonen, Eivind Smith, Birgitta Swedenborg
Summary of rhe report from The Democratic Audit of Sweden 2004
SNS Förlag, Stockholm 2004. ISBN 9171509755

SNS författningsprojekt: slutsatser och sammanfattning
Olof Petersson, red.
SNS, Stockholm 2004.

Mediernas integritet
Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull
Demokratirådets rapport 2005
SNS Förlag, Stockholm 2005. ISBN 9185355100   

Mediernas valmakt
Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Sören Holmberg, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull
Demokratirådets rapport 2006
SNS Förlag, Stockholm 2006. ISBN 9185355100  

Media and Elections in Sweden
Report from the Democratic Audit of Sweden 2006
Translation of "Mediernas valmakt". Translated by Charly Hultén
Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Sören Holmberg, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull
SNS Förlag, Stockholm 2006. ISBN 9789185355860

Medierna och yttrandefriheten
Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith, Lennart Weibull
Demokratirådets rapport 2007
SNS Förlag, Stockholm 2007. ISBN 9789185695058

Medierna: folkets röst?
Olof Petersson, W. Lance Bennett, Wolfgang Donsbach, Sören Holmberg, Christina Holtz-Bacha, Anker Brink Lund, Preben Sepstrup, Slavko Splichal, Jesper Strömbäck
Demokratirådets rapport 2008
SNS Förlag, Stockholm 2008. ISBN 9789185695706

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

ÖVRIGA BÖCKER, EJ DIGITALISERADE HÄR

Den offentliga makten
Sjätte upplagan
Studentlitteratur, Lund 2021. ISBN 9789144154893

Rättsregler i kris
Johan Hirschfeldt, Olof Petersson
Dialogos Förlag 2020.  ISBN 9789175043807

Statsbyggnad
Nionde upplagan
Studentlitteratur, Lund 2021. ISBN 9789144156040

Svensk författningspolitik
Ingvar Mattson, Olof Petersson, red.
Sjätte upplagan
Studentlitteratur, Lund 2022. ISBN 9789144155272

Svensk politik
Nionde upplagan
Dialogos, Stockholm 2019. ISBN 9789175043470

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport.
Ordförande
SOU 1990:44. KB Libris. ISSN 0375-250X

Kunskap om kunskap: forskning och utveckling för universitet och högskolor
Särskild utredare
Utbildningsdepartementet, Ds 1992:98. ISBN 913813179X

Nya villkor för ekonomi och politik. Ekonomikommissionens förslag.
Ledamot
SOU 1993:16. KB Libris. ISSN 0375-250X

Senaste uppdatering 27 december 2022