AKTUELLT

Flertalet böcker är nu digitaliseerade och fritt nedlanddningsbara
https://olofpetersson.se/ebibliotek
https://archive.org/details/olofpeterssonsweden

"Regeringsformens parlamentariska förankring. Normen om bred politisk enighet" (med Jan Teorell)
"Så hur blev det? En utvärdering av 1974 års regeringsform"
Kapitel i En författning i tiden: Regeringsformen under 50 år, red. Tommy Möller, Medströms 2024

"Regeringsarbetet under beredskapsåren", Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 3, 2023.

TW75! Förläggaren som inspiratör.

Motståndskraft. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF 2023:1
Motståndsanda. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF 2023:2.

Noteringar om kvinnlig tronföljd. 13 januarui 2023

"Visst går det att utkräva ansvar av ett stödparti". Svenska Dagbladet 26 oktober 2022.

Public service vid höjd beredskap (med Erik Fichtelius). KKrVA Handlingar och tidskrift 3 2022.

Replik till Leif Lewin, Dagens Nyheter 20 juni 2022.

"Valet får utkräva Natoansvar". Sydöstran 12 maj 2022.

"Coronakommissionens slutsatser leder fel" (med Bengt Jacobsson, Johannes Lindvall och Göran Sundström), Dagens Nyheter 6 mars 2022.

Ny upplaga av Den offentliga makten 2021.
Reviderad version av figur 2.1 (s 76-77).

Ny upplaga av Statsbyggnad 2021.

Ny upplaga av Svensk författningspolitik: utkommer 2023.

"Intellektuellt haveri att såga den svenska coronastrategin", Dagens Nyheter 19 december 2021. Replik 27 december 2021.

Förvaltningshögskolans pris 14 oktober 2021

Demokratiseminarium: 100 år av demokrati. Riksdagen 15 september 2021.

Psykologiskt försvar ska stärka vår demokrati. Lottapodden 117, 15 april 2021.

Extern forskning vid en myndighet. Augusti 2021.

"Att rösta om statsministern kan ifrågasättas". Svenska Dagbladet 7 juli 2021.
"Nyval kan verka bra – men det är ett misslyckande". Dagens Nyheter 22 juni 2021.
”Låt regeringen sitta kvar så länge ny regering inte kan bildas”. Dagens Nyheter 19 juni 2021.

NY BOK
Rättsregler i kris (med Johan Hirschfeldt). Dialogos Förlag 2020.
"Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde" (med Johan Hirschfeldt), Dagens Nyheter 11 december 2020.

Sverige valde coronastrategi med 2004 års smittskyddslag”, Dagens Nyheter 9 juni 2020. Replik.

Begreppet gråzon. Rapport till Försvarshögskolan, Stockholm 2020.
Conceptualizing the Gray Zone. Stockholm Defence University, 2020.

Föreläsningar på Youtube:
På svenska: Hur Sverige styrs
På engelska: Politics Sweden

"”Kan vi få en riksrättsprocess som den i USA här i Sverige?”, Dagens Nyheter 29 januari 2020.

"1809, 1814, 1974, 2014: Författningspolitiska vägval i Sverige och Norge", Uten sammenligning, Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget, Oslo 2020.

"Objektivitet i medier, förvaltning och forskning: ett statsvetenskapligt perspektiv", Ord och rätt, Festskrift till Hans-Gunnar Axberger. eddy ab.

BLOGG - ARKIV  Uppdateras inte längre

"Danmark har fördel mot Sverige i demokratikampen", Dagens Nyheter 3 juli 2019 (med Jørgen Elklit). Dansk version: "Danmark slår Sverige i repræsentativt demokrati", Politiken 7 juli 2019.

"Grundlagen öppnar för lag mot terroristorganisationer", Dagens Nyheter 29 mars 2019.

"Sverige behöver ta kritiken mot valsystemet på allvar", Dagens Nyheter 26 januari 2019 (med Jørgen Elklit)

Ny upplaga av boken Svensk politik.

"Demokratin behöver krisa för att överleva", Svenska Dagbladet 17 december 2018

"Parti är fria staters liv", i Katarina Barrling och Sören Holmberg, red., Demokratins framtid. Sveriges riksdag 2018.

"Så kan demokratin avskaffas", Liberal Debatt, 5 2018.

Medborgarna och det psykologiska försvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 1229, juni 2018

"De svenska värderingarna finns i vår regeringsform", Dagens Nyheter 20 december 2017 (med Johan Hirschfeldt)
Svenska värderingar som politiskt projekt. Uppsats till Svenska historikermötet, Mittuniversitetet, Sundsvall, 11 maj 2017.

Extremist Adversaries of Democracy, in Ulrika Mörth, Charles Parker and Fredrik Bynander, eds, Bridgebuilder: A Tribute to Bengt Sundelius. Swedish Defence University, Crismart, Vol. 47, 2017, 197–206.

"Framgångsrik pamp i en tid som avskydde pampar", Tidskriften Respons, 2, 2017.

”Alpay personifierar bryggan mellan Europa och Turkiet”, Dagens Nyheter 30 juli 2016 (med Anders Mellbourn och Michele Micheletti)

"Constitutional History", in Jon Pierre, ed., The Oxford Handbook of Swedish Politics, Oxford University Press, Oxford 2015, 89-102.

"Rational Politics: Commissions of Inquiry and the Referral System in Sweden", in Jon Pierre, ed., The Oxford Handbook of Swedish Politics, Oxford University Press, Oxford 2015, 650-662.

Demokratins motståndare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, april 2015.

Att värna den demokratiska rättsstaten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB706, maj 2014.

Tidigare artiklar i Respons:
Recension av "Löntagarfonder", Tidskriften Respons, 1, 2017.
Recension av "Svenska väljare", Tidskriften Respons, 5, 2016.
"DÖ är mindre unik än vad man kan tro", Tidskriften Respons, 4, 2016.
"Populismen besegrades av det parlamentariska systemet", Tidskriften Respons, 2, 2016.
"Politikerförakt närs av fördomar". Tidskriften Respons, 6, 2014.
"Affischens betydelse förblir oklar". Tidskriften Respons, 6, 2014.
"Efter Tingsten spriddes makt och ansvar ut". Tidskriften Respons, 5, 2014.
"Svenska politiker har fått ett sämre beslutsunderlag". Tidskriften Respons, 5, 2013.
"Statens backspeglar skymmer sikten". Om Innovationsrådet. Respons, 4, 2013.
"Konfliktundvikande visioner"
. Om Framtidskommissionen. Respons, 2, 2013.
Recension av Björn Häger, Problempartiet. Respons, 4, 2012.
Recension av Magnus Hagevi, red., Den svenska väljaren. Respons, 1, 2012.

Auditing Knowledge Management in Democratic Governance. Special Report. The Swedish National Audit Office, Stockholm 2014.

"Medlemskrisen inte över för partierna", DN Debatt nätupplaga 21 maj 2014.

Medverkan i Riksrevisionens klimatrapport:
Bilaga om styrning och uppföljning.

Herbert Tingsten - vetenskapsmannen.
Intervju Forskning och Framsteg, 9, 2013.

Patientmaktsutredningen, kommentar till debattartikel:
"Utredningens syn på patienten är för snäv", Dagens Nyheter nätupplaga 26 juni 2013.

"Åter i den grå zonen", i Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson. Iustus Förlag, Uppsala 2013, 245-253.

"Demokratin klarar sig inte utan lobbyarbete", Aftonbladet 30 april 2013

Felaktigt om Tingsten. Fallet med P3-dokumentären som inte sändes.

Lindbeckkommissionen 20 år efteråt. Seminarium arrangerat av Fores den 18 februari 2013. Inspelning:
http://www.svtplay.se/klipp/1046255/lindbeck-kommissionen-20-ar

The Global Rescue of the Nation State. How Supreme Audit Institutions Can Improve Accountability in Democratic Governance.
Special Report. The Swedish National Audit Office, Stockholm 2013.

The Democratic Audit of Sweden 1995–2011
Workshop on Democratic Audits in Comparative Perspective: Approaches, Results, Impact, Leiden University, January 18–19, 2013. Presentation.

"Comparative government according to Herbert Tingsten", i Carsten Anckar & Dag Anckar, red., Comparisons, Regimes, Elections. Festschrift for Lauri Karvonen. Åbo Akademi University Press, Åbo 2012, 77–85.

Lovgivningen som demokratisk redskap
F
öredrag vid JuristKongress 2012, Lillestrøm, 29 november 2012.

"Etik genom konkurrens", i: Vem granskar granskarna? Den svenska mediegranskningen 1988-2012, red. Torbjörn von Krogh.

Dolda maktstrukturer
Presentation vid seminarium om ledarskapets förutsättningar, Centrum för arbetsvetenskap, Högskolan i Borås, 23 oktober 2012

Maktutredningen och statsindividualismen
Föredrag vid Timbrokonferens 25 september 2012

"Politisk makt med oklart ansvar. Vad har hänt sedan år 2000?" Anförande vid seminarium om statlig styrning och ansvarsutkrävande. Riksdagen den 29 mars 2012. Webbsändning.

En bok en författare - författarsamtal: "Statsvetaren" av Olof Petersson handlar om demokratins dramatiska århundrade, 1900-talet. I centrum finner vi Jörgen Westerståhl som var en av våra mest inflytelserika statsvetare. Intervjuare: Erik Fichtelius.
Sändes den 28 februari 19.00. Se i efterhand: urplay.se.

"Krister Reuterswärd – ett 75-årsminne" 16 februari 2012

Göteborg: "Nya mutgranskarna måste röja sina källor", GP Debatt 30 januari 2012