NORDISK POLITIK

Norstedts Juridik 2005
Sjätte upplagan, ISBN 91-39-10749-3, 212 s.

Fem stater, tre autonoma områden, en urbefolkning i norr, flera olika minoritetsspråk. De nordiska länderna uppvisar stora skillnader och variationer, men förenas också genom kontakter, samarbete och gemensamma institutioner. Nordbornas sätt att inrätta sin politiska styrelse är ämnet för denna bok. Sättet att förverkliga folkstyrelsens ideal har följt delvis olika vägar. Boken berättar om skillnader och likheter när det gäller val, politiska partier, parlament, regeringsmakt, myndigheter, domstolar, organisationer och massmedier. Kvinnors makt och inflytande får särskild uppmärksamhet.

Den europeiska unionen medför stora konsekvenser för Norden. Vad händer med den nordiska modellen och det nordiska samarbetet? Avgörs de nordiska ländernas framtid på den europeiska arenan?

Nordisk politik vänder sig till studenter på universitet och högskolor, men har också mycket att ge för gymnasieelever samt för politiskt aktiva och allmänintresserade. Med denna sjätte upplaga har boken aktualiserats och försetts med ett antal helt nyskrivna delar.

Innehåll

1 Alltings början           
Kungamakt och adel • Nationella folkförsamlingar • Kungamakten utmanas • Maktdelning • Representation • Parlamentarism • Vägen mot demokrati

2  En nordisk modell?
Skriven författning och levande statsskick • Fem stater, åtta politiska system • Den nordiska modellen

3 Val och politiska partier
Politiska partier • Valsystem • Parlamentsval • Presidentval  • Europaval • Partiernas sociala förankring • Intern struktur

4 Folkrepresentationen
Representation • Arbetsformer • Lagstiftning • Finansmakten • Kontrollmakten • Parlamentets ställning

5 Regeringsmakten
Presidentmakt • Parlamentarism • Regeringarnas sammansättning • Regeringsarbetet

6 Förvaltning och rättsväsende
Offentlig sektor • Förvaltningspolitik • Statsförvaltning • Lokal självstyrelse • Rättsväsende

7 Organisationer
Organisationsbildning • Konfliktlösning på arbetsmarknaden • Organisationernas politiska roll

8 Opinionsbildning
Massmedier • Valkampanjer • Folkomröstningar

9 Medborgarna och makten
Politisk delaktighet • Kvinnornas ställning • Fri- och rättigheter • Minoriteter • Välfärd

10 Maktstruktur
Ekonomiska intressen • Nationella maktcentra • Maktsystem • Modellen utmanad • Nordisk konvergens?

11 Norden och omvärlden
Betingelser för gemenskap • Nordiskt samarbete • Norden, Europa, världen

Beställa boken: http://www.nj.se/produkt/9789139107491

Översättningar

The Government and Politics of the Nordic Countries.
Fritzes, Stockholm 1994.
ISBN 91-38-92340-8, 233 pp.

Die politischen Systeme Nordeuropas : eine Einführung.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1989.
ISBN 3-7890-1864-3, ISSN 99-0593963-6, 155 s.

北欧の政治
Waseda Daigaku Shuppanbu, Tokyo 1997.
ISBN 4-657-98946-4, 266 s.