FEDERALISM

Pocketbiblioteket, 3. SNS Förlag 2004.
ISBN 91-7150-965-8, 96 s.

Federalister vill ha en styrelse i enlighet med förbundsstatens modell. Hur ser föregångsmodellerna ut i USA och Schweiz? Hur fungerar den tyska förbundsstaten?

Federalt organiserade statsskick är sätt att hålla samman mångkulturella och heterogena samhällen. Är federalism något för Sverige?

Innehåll
1 Enhet i mångfalden
2 Federalism: idén om ett styrelseskick i balans
3 Federation: förbundsstatens variationer           
4 USA
5 Schweiz
6 Tyskland
7 En ständig maktkamp
8 Ett federalt Sverige?

FULLTEXT