ARKIV

Publicerade skrifter
Böcker
   Digitaliserade böcker
Kapitel och artiklar
Offentliga utredningar
Recensioner
Tidningsartiklar
Övrigt

SNS Demokratiråd
Översikt och bakgrundsmaterial 1995-2008

Dokument

Europas grundlag: Framtidskonventets förslag till konstitution för EU
SNS Förlag 2003
Fulltext

Senare versioner:
Förslag till konstitution 2004: fulltext
Lissabonfördraget 2007

Från Fischer till Giscard: 24 röster om Europas framtid
SNS Förlag 2002
Fulltext

Europas författning
SNS Förlag 2000
Fulltext

Sveriges konstitutionella urkunder
SNS Förlag 1999
Fulltext

Maktutredningen 1985-1990
- Maktutredningens publikationer
- Maktutredningens direktiv
- Maktutredningens huvudrapport SOU 1990:44 - http://libris.kb.se/bib/17112210

Databaser

Kårvalsundersökning 1969
Valundersökning 1973
Valundersökning 1976
Medborgarundersökning 1987
Regeringskansliets kontakter 1988
Svenska journalister och informatörer 1989

Demokratirådet 1997 – Kommundata
- Dokumentation
- Data SPSS

Demokratirådet 2000 - Partiernas medlemsutveckling
- Rapport
- Data xls