VÅR DEMOKRATI

SNS Förlag 2009
ISBN 978-91-85695-57-7, 400 s.

Demokratins grundproblem handlar om hur människor kan styra sig själva i gemenskap med andra. Strävan efter demokratiska styrelseformer är en del av det humanistiska projektet. Vår demokrati handlar om demokratins idéer och arbetsformer och bygger på aktuell samhällsforskning. Boken tar upp ett antal av demokratidebattens centrala frågor:

• Vad menas med demokrati? Hur kan personlig frihet förenas med kollektiv ordning?

• Hur långt tillbaka går demokratins rötter? Finns det en speciellt nordisk demokratitradition?

• Hur stark ställning har demokratin i dagens värld? Fortsätter demokratiseringen?

• Vad innebär det att vara medborgare i en demokrati? Vilket ansvar har den enskilda människan?

• Har direkt demokrati någon framtid? Hur fungerar massmöten och folkomröstningar?

• Hur kan väljarna påverka och utkräva ansvar genom val och politiska partier? Vad innebär det att vara en folkvald politiker?

• Vad är det som kännetecknar ett demokratiskt beslut? Har majoriteten alltid rätt?

• Hur säker är demokratins framtid? Vilka är demokratins största utmaningar?

 

Innehåll

  1  Ett humanistiskt projekt

  2  Demokratins historia  

  3  Demokratin i dagens värld  

  4  Demokratins medborgarskap   

  5  Direkt demokrati   

  6  Demokratisk representation   

  7  Demokratisk beslutsprocess   

  8  Demokratins utmaningar


Innehållsöversikt [pdf]

Beställa boken: http://www.sns.se/forlag/var-demokrati