SVENSK POLITIK

Dialogos Förlag, Stockholm 2019.
Nionde upplagan, ISBN 978-91-7504-347-0, 192 s.

Svensk politik handlar om styrelseskickets historiska utveckling och analyserar dagens maktstrukturer. Det politiska systemet sätts också in i ett internationellt och jämförande perspektiv. Här visas hur den svenska demokratin har förändrats genom individualisering och internationalisering.

Boken granskar hur de politiska besluten formas och verkställs. Särskilt uppmärksammas opinionsbildning, organisationer, partier, EU, staten, lokal självstyrelse och kontrollmakt. Analysen kretsar kring vad det innebär att vara medborgare i dagens Sverige.

Boken vänder sig till högskolestuderande och gymnasieelever men också till alla som vill tränga bakom det dagliga nyhetsflödet och förstå hur det politiska systemet fungerar.

Innehåll

1 Svensk folkstyrelse
Folkstyrelse och statsmakt • Det moderna Sverige växer fram

2  Fyra valsedlar
Europeiska unionen • Staten • Regioner, landsting och kommuner • Folkomröstningar

3 Opinionsbildning
Fri åsiktsbildning • Det svenska mediesamhället • Det nya medielandskapet • Makten över opinionen

4 Organisering
Organisations-Sverige • Politiska partier

5 Lagstiftning
Statschefen • Riksdagen • Regeringen • Offentlig förvaltning • Domstolar • Kontrollmakt

6 Medborgare
Medborgarskap • Från undersåte till medborgare • Svenska värderingar

7 Folkstyrelsens framtid
Sverige är inte unikt, men… • Hoten mot svensk demokratiÖversättning av äldre upplaga:
Swedish Government and Politics.
Fritzes, Stockholm 1994.
ISBN 91-38-92318-1, 235 s.