SVENSK FÖRFATTNINGSPOLITIK

Ingvar Mattson och Olof Petersson, red.
Studentlitteratur 2015.
Fjärde upplagan
ISBN 9789144106403, 349 s.

Varför har Sverige en fyraprocentsspärr vid riksdagsvalen? Var går gränsen för yttrandefriheten? Varför har vi en kung utan makt? Hur mycket får en kommun bestämma? Får en domstol underkänna regeringsbeslut? Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Sverige skiljer sig i flera avseenden från andra demokratier. Bakom dagens system ligger en lång historia av intressekonflikter och idébrytningar.

I Svensk författningspolitik skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. De historiska och internationella utblickarna bidrar till att öka förståelsen för de vägval som svensk politik i dag står inför.

Svensk författningspolitik vänder sig särskilt till studenter inom de samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga områdena, men är också av intresse för alla medborgare som söker en djupare insikt i den politiska processen. Denna nya upplaga har aktualiserats med hänsyn till ny forskning och de omfattande grundlagsändringar som trädde i kraft 2011.

Innehåll

1 Makten över politikens spelregler
Ingvar Mattson och Olof Petersson

2 Grundläggande fri- och rättigheter
Thomas Bull

3 Offentlighet och yttrandefrihet
Wiweka Warnling-Nerep

4 Valsystem
Jörgen Hermansson

5 Folkomröstningar
Tommy Möller

6 Riksdagen
Lars Davidsson

7 Parlamentarism
Torbjörn Bergman

8 Förvaltning och revision
Shirin Ahlbäck Öberg

9 Domstolar och lagprövning
Caroline Taube

10 Kommunal självstyrelse
Urban Strandberg

11 Lagstiftningsmakten
Magnus Isberg

12 Finansmakten
Ingvar Mattson

13 Granskningsmakten
Fredrik Sterzel

14 Grundlagsändringar
Olof Petersson

Beställa boken: Studentlitteratur