RECENSIONER/REVIEWS

"Framgångsrik pamp i en tid som avskydde pampar", Tidskriften Respons, 2, 2017.

Recension av "Löntagarfonder", Tidskriften Respons, 1, 2017.

Recension av "Svenska väljare", Tidskriften Respons, 5, 2016.

"DÖ är mindre unik än vad man kan tro", Tidskriften Respons, 4, 2016.

"Populismen besegrades av det parlamentariska systemet", Tidskriften Respons, 2, 2016.

"Politikerförakt närs av fördomar". Tidskriften Respons, 6, 2014.

"Affischens betydelse förblir oklar". Tidskriften Respons, 6, 2014.

"Efter Tingsten spriddes makt och ansvar ut". Tidskriften Respons, 5, 2014.

"Statens backspeglar skymmer sikten". Om Innovationsrådet, Tidskriften Respons, 4, 2013.

"Konfliktundvikande visioner". Om Framtidskommissionen, Tidskriften Respons, 2, 2013.

Recension av Björn Häger, Problempartiet, Tidskriften Respons, 4, 2012.

Recension av Magnus Hagevi, red., Den svenska väljaren, Tidskriften Respons, 1, 2012.

Recension av Lars Nord och Jesper Strömbäck, red., Medierna och demokratin, Pressens Tidning, 11, 2004.

Recension av Erik Damgaard, Folkets styre, Politica 2003.

Recension av Bent Sofus Tranøy och Øyvind Østerud, red., Mot et globalisert Norge?, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 2001.

Recension av Jørgen Goul Andersen m.fl., Den demokratiske udfordring, 1999.

Recension av Fredrik Engelstad, red., Om makt: Teori og kritikk, 1999.

Recension av Siri Meyer och Thorvald Sirnes, red., Normalitet og identitetsmakt i Norge, 1999.

Recension av Hege Skjeie, Vanens makt, 1999.

Recension av Øyvind Østerud, Globaliseringen og nasjonalstaten, 1999

Recension av Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie, Mot en ny maktutredning, 1999

Recension av Thomas Denk, "Värnpliktsutbildningen - en politisk socialisationsagent?", Statsvetenskaplig tidskrift, 102, 1999, 326-328; replik s. 333.

Recension av Stig Hadenius, red., "Journalistik och politik", Nordicom-information, 1991:1, 26.

Recension av Knut Heidar, "Partidemokrati på prøve: norske partieliter i demokratisk perspektiv", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 5, 1989, 318-319.

Recension av Jørgen Elklit, Ole Tonsgaard, red., "Valg og vælgeradfærd: studier i dansk politik", Scandinavian Political Studies, 8, 1985, 225-227.

Recension av Marvin E. Olsen, "Participatory pluralism: political participation in the United States and Sweden", Scandinavian Political Studies, 7, 1984, 62-64.

Recension av Ian Budge, Dennis J. Farlie, "Explaining and predicting elections: issue effects and party strategies in twenty-three democracies", European Political Data Newsletter, 49, 1983, 28-30.

Recension av Maurice Godelier, "Les sciences de l'homme et la société en France", Tiden, 75, 1983, 261-264.

Recension av Roger Ko-Chih Tung, "Exit-voice catastrophes: dilemma between migration and participation", Statsvetenskaplig tidskrift, 85, 1982, 204-210.

Recension av R.W. Johnson, "The long march of the French left" och Jacques Capdevielle m.fl., "France de gauche, vote à droite", Tiden, 73, 1981, 547-551.

Recension av Sidney Verba, Norman Nie, Jae-On Kim, "Participation and political equality: a seven-nation comparison", Statsvetenskaplig tidskrift, 83, 1980, 87-88.

"Litteratur om folkomröstningar", Statsvetenskaplig tidskrift, 83, 1980, 63-65.

Recension av Gabriele Winai Ström, "Development and dependence in Lesotho, the enclave of South Africa", Statsvetenskaplig tidskrift, 81, 1978, 198-202.

Recension av Lars Ricknell, "Politiska regioner: studier i regionindelningsproblematik", Statsvetenskaplig tidskrift, 81, 1978, 135-141.

Recension av Ian Budge, Ivor Crewe, Dennis Farlie, red., "Party identification and beyond: representation of voting and party competition", ECPR News Circular, 27, 1977, 43-44.