OFFENTLIGA UTREDNINGAR/PUBLIC COMMISSION REPORTS

Nya villkor för ekonomi och politik (medförfattare). Statens offentliga utredningar, SOU 1993:16.

Kunskap om kunskap: forskning och utveckling för universitet och högskolor. Utbildningsdepartementet, Ds 1992:98.

Demokrati och makt i Sverige: maktutredningens huvudrapport (medförfattare). Statens offentliga utredningar, SOU 1990:44.
- Maktutredningens publikationer
- Maktutredningens direktiv
- Maktutredningens huvudrapport: innehållsförteckning
- Maktutredningens huvudrapport: kap 2 Opinionsbildningen
- Maktutredningens huvudrapport: kap 11 Makt och demokrati under förändrade villkor