SNS DEMOKRATIRÅD 1995-2008

SNS Demokratiråd består av fristående forskare som presenterar begrepp, analyser och resultat från undersökningar av demokratins normer och funktionssätt. Syftet är att genom årliga rapporter stimulera till en konstruktiv och saklig debatt kring demokratins villkor.

Under åren 1995-2008 medverkade jag i Demokratirådet, från 1996 som ordförande. För information om Demokratirådet efter 2008 hänvisas till SNS webbplats www.sns.se.


2008 - Medierna: folkets röst?
Olof Petersson, Lance Bennett, Anker Brink Lund, Preben Sepstrup, Wolfgang Donsbach, Sören Holmberg, Christina Holtz-Bacha, Slavko Splichal, Jesper Strömbäck.

2007 - Medierna och yttrandefriheten
Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith, Lennart Weibull.

2006 - Mediernas valmakt
Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Sören Holmberg, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull.

2005 - Mediernas integritet

Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Jesper Strömbäck, Lennart Weibull.

2004 - Demokratins grundlag
Olof Petersson, Lauri Karvonen, Eivind Smith, Birgitta Swedenborg.

2003 - Demokrati i EU
Olof Petersson, Ulrika Mörth, Johan P. Olsen, Jonas Tallberg.

2002 - Demokrati utan ansvar
Olof Petersson, Sören Holmberg, Leif Lewin, Hanne Marthe Narud.

2001 - Demokrati utan utland
Olof Petersson, Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth, Daniel Tarschys.

2000 - Demokrati utan partier?
Olof Petersson, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby, Lena Wängnerud.

1999 - Demokrati på svenskt vis
Olof Petersson, Klaus von Beyme, Lauri Karvonen, Birgitta Nedelmann, Eivind Smith.

1998 - Demokrati och medborgarskap
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Jan Teorell, Anders Westholm.

1997 - Demokrati över gränser
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Anders Westholm.

1996 - Demokrati och ledarskap
Olof Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Anders Westholm.

1995 - Demokrati som dialog
Bo Rothstein, Peter Esaiasson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Olof Petersson