ÖVRIGT/OTHER

Public service vid höjd beredskap (med Erik Fichtelius). Februari 2022.

Extern forskning vid en myndighet. Augusti 2021.

Begreppet gråzon. Rapport till Försvarshögskolan, Stockholm 2020.

Svenska värderingar som politiskt projekt. Uppsats till Svenska historikermötet, Mittuniversitetet, Sundsvall, 11 maj 2017.

Demokratins motståndare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, april 2015.

Att värna den demokratiska rättsstaten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB706, maj 2014.

Auditing Knowledge Management in Democratic Governance. Special Report. The Swedish National Audit Office, Stockholm 2014.

The Global Rescue of the Nation State. How Supreme Audit Institutions Can Improve Accountability in Democratic Governance.
Special Report. The Swedish National Audit Office, Stockholm 2013.

"The Democratic Audit of Sweden 1995–2011", Workshop on Democratic Audits in Comparative Perspective: Approaches, Results, Impact, Leiden University, January 18–19, 2013.

Lise Togeby 1942-2008

"Samhällsorganisation och demokrati 1948-2008-2068", SNS 60 år: Jubileumsseminarium 3 juni 2008.

"Mediedebattens dagordning", SNS Mediesymposium, Piteå 2-3 mars 2006.

"Regulating election polls", The Democratic Audit of Australia, August 2003.

"EU som demokratiprocess - vad kan vi lära?", Frejas fond, 14 augusti 2003.

"Democracy goes abroad", National Europe Centre, The Australian National University, Canberra, 9 december 2002

"Felaktig mätning gav övervikt för valdemokratin", Dagens Nyheter, 12 maj 2002.

"De unga och demokratin", Ungdomskanalen, november 2001.

Demokratin i framtiden. Intervju Vetenskapsradion 3/10: textutskrift.

Terrorattacken i USA, kommentar 12/9 2001.

Demokratipolitik. SNS, maj 2001.

"A European Agenda for Democratic Reform", The Swedish Presidency of the European Union, Information seminar on the future of Europe, March 30, 2001, Brussels.

"Constitution for an Enlarged Union - the IGC and Beyond", The Swedish Presidency of the European Union TEPSA/SIIA Conference, November 10–11, 2000, Stockholm.

"Det är nu som kommunreformen börjar", krönika SNS hemsida, 24 januari 2000.

"När jurister får för mycket makt", krönika, SNS hemsida, 15 maj 2000.