LISE TOGEBY (1942-2008)

Lise Togeby, professor i statskunskap vid Århus universitet, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Hon blev 66 år.

I sitt hemland blev Lise Togeby mest känd som ordförande för den stora maktutredningen 1997-2003. På grundval av ett femtiotal böcker, varav flera av Lise Togebys egen hand, kom utredningen fram till en slutsats som gick på tvärs mot de förhärskande undergångsstämningarna. Den danska folkstyrelsen visade sig faktiskt fungera ”forbavsende godt”.

Lise Togeby blev Danmarks första kvinnliga statsvetarprofessor och hon gjorde avgörande insatser inom flera centrala forskningsfält. Hon undersökte bland annat kvinnornas ställning i politiken, medborgarnas samhällsengagemang, minoriteternas och invandrarnas delaktighet, eliternas och experternas makt samt mediernas betydelse för opinionsbildningen.

Också i Sverige bidrog Lise Togeby till att höja den statsvetenskapliga bildningsnivån. Hon var gästforskare vid Uppsala universitet, rådgivare till den integrationspolitiska maktutredningen och hon föreläste engagerat för svenska kommunalpolitiker om hur minoriteter kunde dra nytta av att lära sig genvägarna i det politiska systemet. I SNS Demokratiråd 2000 medverkade Lise Togeby genom att analysera de politiska partiernas problem och utvecklingsmöjligheter. Vid SNS Medieforum klargjorde hon att mediernas opinionspåverkan visserligen kan vara stark, men att effekten ofta är kortvarig och övergående. Medborgarna är inte passiva konsumenter utan kritiska deltagare.

Vi som fick förmånen att samarbeta med Lise Togeby slogs av hennes intellektuella kapacitet. Genom sin breda forskningsprofil och djupa metodkunskaper hade hon en osviklig förmåga att identifiera problem och finna konstruktiva lösningar. I kraft av sitt säkra omdöme kunde hon blixtsnabbt peka på oklara punkter och dessutom föreslå preciseringar och belägg.

Vid en ålder då många andra trappar ner sin verksamhet befann sig Lise Togeby mitt i en kreativ och expansiv forskningsfas. Vi är många som såg fram emot hennes fortsatta undersökningar av hur människor formar och förändrar sina uppfattningar om politik och samhälle. En av centralgestalterna i nordisk statsvetenskap är plötsligt borta.

Olof Petersson
27 oktober 2008