BÖCKER/BOOKS

Rättsregler i kris (med Johan Hirschfeldt). Dialogos Förlag 2020.

Svensk politik. Dialogos, Stockholm (Tidigare upplagor Publica och Norstedts Juridik.) 1993 (1 uppl.), 1996 (2 uppl.), 1998 (3 uppl.), 1999 (4 uppl.), 2000 (5 uppl.), 2004 (6 uppl), 2007 (7 uppl.), 2017 (8 uppl.), 2019 (9 uppl.). FULLTEXT 1 u

Den offentliga makten. SNS Förlag, Stockholm 2007 (1 uppl.), 2009 (2 uppl.), 2010 (3 uppl.). Studentlitteratur, Lund 2014 (4 uppl.), 2018 (5 uppl.), 2021 (6 uppl.).
Reviderad version av figur 2.1 (s 76-77).

Statsbyggnad. SNS Förlag, Stockholm 1998 (1 uppl.), 2000 (2 uppl.), 2002( 4 uppl.), 2003 (4 uppl.), 2005 (5 uppl.), 2007 (6 uppl).
Studentlitteratur, Lund 2013 (7 uppl.), 2018 (8 uppl.), 2021 (9 uppl.)

Svensk författningspolitik (red. med Ingvar Mattson). Studentlitteratur, Lund. 2003 (1 uppl.), 2008 (2 uppl.), 2011 (3 uppl.), 2015 (4 uppl), 2019 (5 uppl.).

Opinionsbildning. SNS Förlag, Stockholm 2010 (1 uppl.). Studentlitteratur, Lund 2014 (2 uppl.). FULLTEXT

Herbert Tingsten vetenskapsmannen. Atlantis Förlag, Stockholm 2013. FULLTEXT

Statsvetaren. Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade. SNS Förlag, Stockholm 2011. FULLTEXT

Studentexamen. Pocketbiblioteket. SNS Förlag, Stockholm 2010. FULLTEXT

Vår demokrati. SNS Förlag, Stockholm 2009. FULLTEXT

Medierna: folkets röst? Demokratirådets rapport 2008 (med W. Lance Bennett, Wolfgang Donsbach, Sören Holmberg, Christina Holtz-Bacha, Anker Brink Lund, Preben Sepstrup, Slavko Splichal och Jesper Strömbäck). SNS Förlag, Stockholm 2008. FULLTEXT

Medierna och yttrandefriheten. Demokratirådets rapport 2007 (med Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart Weibull). SNS Förlag, Stockholm 2007. FULLTEXT

Medieetik i Europa (red. med Claude-Jean Bertrand). SNS Förlag, Stockholm 2007. FULLTEXT

Medieetik under debatt (red.). SNS Förlag, Stockholm 2006. FULLTEXT

Mediernas valmakt.   Demokratirådets rapport 2006 (med Monika Djerf-Pierre, Sören Holmberg, Jesper Strömbäck och Lennart Weibull). SNS Förlag, Stockholm 2006. English translation: Media and Elections in Sweden. FULLTEXT

Mediernas integritet. Demokratirådets rapport 2005 (med Monika Djerf-Pierre, Jesper Strömbäck och Lennart Weibull). SNS Förlag, Stockholm 2005. FULLTEXT

Konstitutionell demokrati (red. med Eivind Smith). SNS Förlag, Stockholm 2004. FULLTEXT

Federalism. Pocketbiblioteket, SNS Förlag, Stockholm 2004. FULLTEXT

Demokratins grundlag. Demokratirådets rapport 2004 (med Lauri Karvonen, Eivind Smith och Birgitta Swedenborg). SNS Förlag, Stockholm 2004. Summary in English. FULLTEXT

Demokrati i EU. Demokratirådets rapport 2003 (med Ulrika Mörth, Johan P. Olsen och Jonas Tallberg). SNS Förlag, Stockholm 2003.
FULLTEXT

Demokrati utan ansvar. Demokratirådets rapport 2002 (med Sören Holmberg, Leif Lewin och Hanne Marthe Narud). SNS Förlag, Stockholm 2002. FULLTEXT

Från Fischer till Giscard: 24 röster om Europas framtid. SNS Förlag 2002. FULLTEXT

Demokrati utan utland. Demokratirådets rapport 2001 (med Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth och Daniel Tarschys). SNS Förlag, Stockholm 2001. FULLTEXT

Demokrati utan partier? Demokratirådets rapport 2000 (med Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby och Lena Wängnerud). SNS Förlag, Stockholm 2000. FULLTEXT

Politisk makt med oklart ansvar. Ekonomirådets rapport 2000. SNS Förlag, Stockholm 2000 (med Assar Lindbeck, Per Molander, Torsten Persson och Birgitta Swedenborg). Engelsk sammanfattning, Power and Accountability in Swedish Politics. Summary and Conclusions, 2000. FULLTEXT

Demokrati på svenskt vis. Demokratirådets rapport 1999 (med Klaus von Beyme, Lauri Karvonen, Birgitta Nedelmann och Eivind Smith). SNS Förlag, Stockholm 1999. Engelsk översättning, Democracy the Swedish Way, 1999. FULLTEXT

Samhällskonsten. SNS Förlag, Stockholm 1999. FULLTEXT

Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998 (med Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Jan Teorell och Anders Westholm). SNS Förlag, Stockholm 1998. FULLTEXT

Opinionsmätningarna och demokratin. SNS Förlag, Stockholm 1998 (med Sören Holmberg). FULLTEXT

Kommunalpolitik. Publica, Stockholm 1992 (1 uppl.), 1994 (2 uppl.), 1998 (3 uppl.), 2001 (4 uppl.), 2006 (5 uppl.).  FULLTEXT 1u
FULLTEXT 5 u

Demokrati över gränser. Demokratirådets rapport 1997 (med Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Anders Westholm). SNS Förlag, Stockholm 1997. Engelsk översättning, Democracy across Borders, 1998. Vietnamesisk översättning 1998. FULLTEXT

Politikens möjligheter. Har folkstyrelsen någon framtid? SNS Förlag, Stockholm 1996 FULLTEXT

Hur styrs Europa? Publica, Stockholm, 1995 (1 uppl.), 1996 (2 uppl.). FULLTEXT

Demokrati och ledarskap. Demokratirådets rapport 1996 (med Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Anders Westholm). SNS Förlag, Stockholm 1996. Engelsk översättning, Democracy and Leadership, 1997. FULLTEXT

Rättsstaten. Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik. Publica, Stockholm 1996 (1 uppl), 2005 (2 uppl). FULLTEXT

Demokrati som dialog. Demokratirådets rapport 1995 (med Bo Rothstein, Peter Esaiasson, Jörgen Hermansson och Michele Micheletti). SNS Förlag, Stockholm 1995. FULLTEXT

Nordisk politik. Publica, Stockholm 1991 (1 uppl.), 1992 (2 uppl.), 1995 (3 uppl.), 1998 (4 uppl.), 2000 (5 uppl.), 2005 (6 uppl.). Japansk översättning 1998 (ISBN 4-657-98946-4). FULLTEXT

Swedish Government and Politics. Publica, Stockholm 1994. Rysk översättning 1998. FULLTEXT

The Government and Politics of the Nordic Countries. Publica, Stockholm 1994. FULLTEXT

Turning Sweden Around (med Assar Lindbeck m.fl.). The MIT Press, Cambridge 1994.

Hur styrs Sverige? Publica, Stockholm 1994. FULLTEXT

Förvaltningspolitik (med Donald Söderlind). Publica, Stockholm 1992 (1 uppl.), 1993 (2 uppl.).

Makt: en sammanfattning av maktutredningen. Allmänna Förlaget, Stockholm 1991. FULLTEXT

Makten över tanken: en bok om det svenska massmediesamhället (med Ingrid Carlberg). Carlssons, Stockholm 1990. FULLTEXT

Makt i det öppna samhället. Carlssons, Stockholm 1989. FULLTEXT

Maktens nätverk: en undersökning av regeringskansliets kontakter. Carlssons, Stockholm 1989. FULLTEXT

Die politischen Systeme Nordeuropas. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1989.

Medborgarnas makt (med Anders Westholm och Göran Blomberg). Carlssons, Stockholm 1989. English translation: Citizen Power.
FULLTEXT

Metaforernas makt. Carlssons, Stockholm 1987. FULLTEXT

Maktbegreppet (red.). Carlssons, Stockholm 1987. FULLTEXT

Svensk förvaltningspolitik (med Donald Söderlind). Diskurs Förlag, Uppsala 1986 (1 uppl.), 1988 (2 uppl.). FULLTEXT

Folkstyrelse och statsmakt i Norden. Diskurs Förlag, Uppsala 1984. FULLTEXT

Den franska modellen: Mitterrands första år (med Chris Forsne). Tiden, Stockholm 1982. FULLTEXT

Väljarna och världspolitiken. Norstedts, Stockholm 1982. FULLTEXT

Partier och väljare. Svenska turistföreningens förlag, Stockholm 1981.

Inom felmarginalen: en bok om politiska opinionsundersökningar (med Sören Holmberg). Liber, Stockholm 1980. FULLTEXT

Regeringsbildningen 1978. Rabén & Sjögren, Stockholm 1979. FULLTEXT

Väljarna och valet 1976. Valundersökningar. Rapport 2. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1977. FULLTEXT

Rikspolitik och lokalpolitik i valet 1973 (med Bo Särlvik). Valundersökningar. Rapport 1. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1976.
FULLTEXT

Change in Swedish Political Behavior. Göteborg Studies in Politics, 5, Gleerup, Lund 1975. FULLTEXT