STATSVETAREN - JÖRGEN WESTERSTÅHL OCH DEMOKRATINS ÅRHUNDRADE

SNS Förlag 2011
ISBN 978-91-86203-92-4, 315 s.

FULLTEXT


Jörgen Westerståhl var professor vid Göteborgs universitet mellan 1952 och 1982. Han byggde upp forskningen om opinionsbildning, medier, väljare och kommuner och räknas som en av Sveriges mest inflytelserika statsvetare.

Som barnbarn till Hjalmar Branting och elev till Herbert Tingsten kunde Jörgen Westerståhl följa den politiska utvecklingen på nära håll. I sin ungdom umgicks han med radikala författare och politiker. Boken om Jörgen Westerståhl är en berättelse om demokratins dramatiska århundrade. Hans forskning handlar om hur demokratin i Europa slutligen segrade över diktaturen och hur det demokratiska samhället ställdes inför folkstyrelsens praktiska problem.

Jörgen Westerståhl deltog aktivt i samhällsdebatten och blev ofta kontroversiell för sin kritik av ensidiga åsikter. Han sökte i stället en pragmatisk avvägning mellan motsatta intressen och motstridande idéer. Han ville se starka fackföreningar inom ramen för en stark representativ demokrati. Han ville ha en konstitution som förenar rättsstatens juridik med folkstyrelsens politik. Han ville ha en kraftfull statsmakt som respekterar den lokala självstyrelsen. Han ville ha fria och självständiga medier som följer kraven på saklighet och opartiskhet. Han ville ha en politisk elit som står under folklig kontroll. Han ville ha en samhällsforskning som är både nyttig och fri.

Jörgen Westerståhl forskning tog upp ett antal problem som fortfarande är aktuella. Vilken roll har organiserade intressegrupper i ett demokratiskt samhälle? Vilken slags grundlag behöver ett land som Sverige? Hur stor plats har den lokala självstyrelsen i en enhetlig välfärdsstat? Vad betyder massmedierna för opinionsbildningen? Hur stor makt har väljarna i en partidemokrati? Vilket utrymme bör folkomröstningar ha i en representativ demokrati? Hur kan samhällsforskare bidra till att lösa demokratins problem?

Förlagsinformation: http://www.sns.se/forlag/statsvetaren-jorgen-westerstahl-och-demokratins-arhundrade

En bok en författare - författarsamtal: "Statsvetaren" av Olof Petersson handlar om demokratins dramatiska århundrade, 1900-talet. I centrum finner vi Jörgen Westerståhl som var en av våra mest inflytelserika statsvetare. Intervjuare: Erik Fichtelius.
Sändes den 28 februari 19.00. Se i efterhand: urplay.se.

Jörgen Westerståhls skrifter, grunddata för bibliografi på sid. 291-300: word - excel - txt
Bo Särlviks skrifter: word

Kort intervju inför utgivningen
Krister Reuterswärd: ett 75-årsminne

Rättelser
s 91, andra stycket, strykes: ”, som också blev Bo Särlviks licentiatavhandling”
s 196, avslutande meningen: Hans mormor
s 213, andra stycket, femte raden: Att överlåta dataanalysen
s 311 tillägg: Brändström, Dan  116

Kommentarer till boken
Recension av Li Bennich-Björkman, Tidskriften Respons nr 1 mars 2012, s. 20-21.
Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond
Gunnar Petersson om Statsvetaren
Bibliotekstjänst utlåtande