OPINIONSBILDNING

Studentlitteratur 2014
Andra upplagan, ISBN 978-91-44-10111-8, 280 s.

Strategisk kommunikation, PR, spin, reklam, marknadsföring, propaganda. Opinionsbildning har många namn. Men hur går det egentligen till att påverka? Och hur påverkas vi av alla budskap som dagligen sköljer över oss?

Opinionsbildning är en bred och pedagogisk översikt över teorier och forskningsresultat som tydliggör opinionsbildningens roll i demokratin. Förutsättningen för att medborgarna ska kunna påverka sitt samhälle är att det finns en folkvilja som grundas på fri åsiktsbildning. Men vad är egentligen "åsiktsbildning" och kan man verkligen hävda att den är "fri"? Boken diskuterar också om åsiktspåverkan
genom propaganda är förenlig med demokratins ideal.Innehåll

Fri åsiktsbildning
Åsiktsbildning?
Fri?

Att påverka
Religiös propaganda
Politisk propaganda
Valpropaganda
Krigspropaganda
Marknadsföring
Redigerande makt
E-propaganda
Makten över andras tankar

Att påverkas
Massans psykologi
Opinionsforskning
Mediernas makt
Reklamens makt
Politikens makt
Vetenskapens makt
Konformismens mekanismer
Makten över egna tankar

Demokratins tankeutbyte
Demokrati och propaganda
Medborgare som påverkas – och påverkar

Beställa boken: http://www.studentlitteratur.se