HERBERT TINGSTEN - VETENSKAPSMANNEN

Atlantis Bokförlag 2013.
ISBN 9789173536509, 343 s.

FULLTEXT


En bok om Herbert Tingsten som forskare borde egentligen redan finnas. När jag insåg att en sådan saknades bestämde jag mig för att skriva en själv. Det som intresserar mig är hur Herbert Tingsten arbetade som vetenskapsman och vad han kom fram till för resultat.
Visst finns det en hel del skrivet om Tingsten, mest om hans roll som publicist och debattör, också en del som utgår från hans vetenskapliga skrifter. Men det handlar om vissa speciella aspekter eller om enskilda inslag i undersökningar med delvis andra frågeställningar. Det finns ingen bok som försöker täcka hela hans statsvetenskapliga och juridiska författarskap.

Intervju Forskning och Framsteg, 9, 2013.

Verdandi, Uppsala den 21 maj 2014: samtal om Herbert Tingsten som vetenskapsman.
Frisinnade klubben, Stockholm den 4 mars 2014: Tingstens problem och demokratins kris i dag.
Samtal om vetenskapsmannen Tingsten på ABF i Stockholm den 3 oktober 2013 kl 18.00.
Forskarseminarium om Tingsten vid Uppsala universitet den 20 september 2013.
Forskarseminarium om Tingsten vid Göteborgs universitet den 18 september 2013.

Samtal om Herbert Tingsten. Axess TV, "Luthersson läser världslitteraturen". Sändes den 11 juni 2013. Se i efterhand på Axess Play.

Debatt i mars 2013 om Tingstens påstådda anknytning till CIA: läs mer.

Boken om Tingsten anknyter till min biografi Statsvetaren - Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade (2011).