STUDENTEXAMEN

Pocketuniversitetet, 44
SNS Förlag 2010
ISBN 978-91-86203-44-3, 96 s.

Nästan alla ungdomar slutar skolan med ”att ta studenten”. Men ordet ”studentexamen” försvann ur officiella dokument för länge sedan. Många av de gamla traditionerna lever ändå kvar. Vad innebar egentligen studentexamen när denna examen var en realitet? Denna bok handlar om hur staten styrt och kontrollerat ungdomars kunskaper och därmed organiserat en av samhällets viktigaste urvalsmekanismer: rätten att få studera på universitet och högskolor.

Innehåll

1. Att ta studenten

2. Mogenhetsexamen

3. Skriftliga prov

4. Muntliga prov

5. Abi, bac och A-levels

6. Urvalsskola

7. Riter och symboler

8. Varför avskaffades studentexamen?

9. Kunskapskontroll

FULLTEXT