Hur Sverige styrs

En serie statsvetenskapliga föreläsningar.Youtube

Youtube.   

Svensk demokrati

Svensk demokrati 100 år mp3 pdf
Svensk demokrati i dag mp3 pdf
Demokratins överideologi mp3 pdf
Att vara medborgare mp3 pdf
Demokratins motståndare mp3 pdf
Att avskaffa demokratin mp3 pdf
     

Sveriges grundlagar

Sveriges grundlagar: Vägen till demokrati mp3 pdf
Sveriges grundlagar: Demokratins århundrade mp3 pdf
Sveriges grundlagar: Att läsa vidare mp3 pdf
Regeringsformen: Översikt mp3 pdf
Regeringsformen 1 kap: Statsskickets grunder mp3 pdf
Regeringsformen 2 kap: Grundläggande fri- och rättigheter   mp3 pdf
Regeringsformen 3 kap: Riksdagen mp3 pdf
Regeringsformen 4 kap: Riksdagsarbetet mp3 pdf
Regeringsformen 5 kap: Statschefen mp3 pdf
Regeringsformen 6 kap: Regeringen mp3 pdf
Regeringsformen 7 kap: Regeringsarbetet mp3 pdf
Regeringsformen 8 kap: Lagar och andra föreskrifter mp3 pdf
Regeringsformen 9 kap: Finansmakten   mp3 pdf
Regeringsformen 10 kap: Internationella förhållanden mp3 pdf
Regeringsformen 11 kap: Rättskipningen mp3 pdf
Regeringsformen 12 kap: Förvaltningen mp3 pdf
Regeringsformen 13 kap: Kontrollmakten mp3 pdf
Regeringsformen 14 kap: Kommunerna mp3 pdf
Regeringsformen 15 kap: Krig och krigsfara mp3 pdf
     

Den offentliga makten

Beslutsprocess mp3 pdf
     

Fortsättning kan följa

Prenumerera.   
Kommentera gärna, via e-post: hursverigestyrs@gmail.com

In English: Politics Sweden