DÄRFÖR LÄMNAR JAG SNS

I dag sade jag upp mig från SNS. Skälet är interna meningsskiljaktigheter när det gäller SNS-forskares möjlighet att fritt få presentera sina forskningsresultat.

Jag började som forskningsledare 1997 och har bland annat haft ansvaret för SNS Demokratiråd. Från 2009 har jag varit knuten till SNS som deltidsanställd rådgivare i forskningsfrågor.

I en uppsats förra året (”Att skriva populärvetenskapligt”) berättade jag om erfarenheterna från mitt arbete med SNS Demokratiråd. Jag skrev där att Demokratirådet har arbetat under full akademisk frihet.

På en punkt skiljer sig SNS-forskning från traditionell universitetsforskning. Valet av ämne sker inte enbart med hänsyn till strikt inomvetenskapliga kriterier utan också till ämnets samhällsrelevans. Genom SNS ges forskare möjlighet att med sin kunskap bidra till att lösa aktuella samhällsproblem.

Men inom ramen för det valda ämnesområdet måste SNS-forskare ha full akademisk frihet. Det är en grundläggande förutsättning för SNS-rapporternas trovärdighet.

Akademisk frihet består av två delar. Den ena är friheten att söka kunskap, att lära sig ("Lernfreiheit"). Den andra är friheten att förmedla sin kunskap, att lära ut ("Lehrfreiheit").

I detta avseende kan det inte finnas någon skillnad mellan SNS-forskning och universitetsforskning. Snarast skulle SNS kunna sägas ha ett visst försteg genom att erbjuda en plattform för en samhällsforskare som vill träda ut i offentligheten och komma i kontakt med ledande beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet.

Det var också skälet till att jag en gång lämnade min professur i Uppsala för att börja arbeta vid SNS. Min tid vid SNS har gett mig möjlighet att bedriva storskalig samhällsforskning och att delta i samhällsdebatten med mina resultat och slutsatser.

Enligt min uppfattning borde det vara självklart att SNS inte begränsar en forskares yttrandefrihet. Men det har nu visat sig att den nuvarande SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider mot den akademiska friheten. Därför lämnar jag min anställning vid SNS.

Stockholm den 21 september 2011

Olof Petersson

In English: Why I left SNSBAKGRUND

Rapporten "Konkurrensens konsekvenser" publicerades den 7 september
TV sände den 9 sept: http://svtplay.se/v/2528848/svt_forum/sns__konkurrensens_konsekvenser

Laura Hartman avgick och intervjuades den 21 september: http://www.dagensarena.se/nyheter/darfor-lamnar-laura-hartman-sns/
Jag avgick från SNS onsdagen den 21 september: http://olofpetersson.se/aktuellt_sns.html
Se även mitt svar till Leif Pagrotsky, Expressen 29 september 2011: http://olofpetersson.se/_arkiv/skrifter/expr110929.htm

En forskargrupp publicerade en debattartikel ublicerades lördagen den 24 september:
http://www.dn.se/debatt/sns-har-fallit-undan-for-naringslivets-patryckningar

SNS styrelse höll ett extra möte söndagen den 25 september. Dagen därpå publicerades denna kommuniké:
http://www.sns.se/nyheter/2011/09/sns-vd-anders-vredin-avgar-uttalande-fran-styrelsen

SNS förtroenderåd 17 oktober:
http://www.sns.se/nyheter/2011/10/rapport-fran-extra-mote-med-sns-fortroenderad

SR P1 Vetandets värld sände den 14 mars 2012 ett program tystad forskning:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=5013778